Dziś oficjalnie skończyłem małe prace nad stroną dodatków do Pixelposta. W miarę czasu będzie ona rozbudowywana, a same dodatki aktualizowane i dopisywane nowe.

Today officialy I finished small work on Pixelpost addons page. When I have free time then I’ll update this page, addons and I’ll try to write the new one.

ADDONS PAGE