Ostatnio ktoś zwrócił uwagę, że najnowszej wersji nie chowa się napis “No comments yet” po dodaniu takowego i przy użytkowaniu Pixelposta w wersji innej niż anglojęzyczna. W takim razie czas rozwiązać ten problem (na przykładzie języków francuskiego i polskiego).
W oryginalnej bibliotece lib.php znajdują się linijki:


Last time someone said that there are problems with hiding text “No comments yet” after adding one and when you are using other language in Pixelpost then english. Its time to solve this issue (on example with french and polish languages).
In oryginal lib.php there are lines like:


  1.  

które powinny wyglądać mniej więcej tak/which should look similar to:
a) french

  1.  

b) polish

  1.