Nowsza wersja dodatku opisanego w poprzednim postie.

Newer version of addon described in previous post.

Plik do ściągnięcia jest tutaj/You can download it here:GeoS Date Navigator ADDON