W Windows Mango (Windows Phone 7.5) wprowadzono fajną zmianę i w końcu można synchronizować do 25 kalendarzy z Google Calendar. Żeby tak się stało, wystarczy postępować zgodnie z opisem zawartym na tej stronie. Niestety nie ma róży bez kolców.Część z Was może się natknąć na problem i nie zobaczyć opcji synchronizacji zgodnej z pokazanymi tam screenami. Rozwiązaniem są 2 kroki:

  1. W przeglądarce na chwilę zmienić nagłówek, jakim przedstawia się serwerom. Przykładowo w Firefoxie można posłużyć się do tego wtyczką User Agent Switcher
  2. Należy zmienić nagłówek przeglądarki, np. na:
    Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 3_2 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/531.21.10 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Mobile/7B334b Safari/531.21.10
  3. Zmienić język na English (US), jeśli pod adresem m.google.com/sync widzicie komunikat w stylu “Aplikacja Synchronizacja Google nie jest obsługiwana na tym urządzeniu.