Po długiej przerwie pora coś dodać. W końcu po to powstał ten blog.
Jakiś czas temu ktoś na forum zapytał się mnie o możliwość wyświetlania, w dodatku Related images, wiersza z miniaturkami zamiast z tekstem.
W kolejnej wersji postaram się je zaimplementować jako opcja do wyboru pomiędzy linkami tekstowymi, a obrazkowymi.
Jego pomysł brzmi interesująco i oto rozwiązanie.


After long break its time to add new entry. Finally thats why Ive created this blog.
Some time ago someone at forum asked me about option of showing row of thumbs instead of text in Related images addon.
In next release Ill try to implement it as option to switch between text and thumb links.
His idea sounds interesting and here is solution.


Znajdź/Find:

  1.  

i zmień to na/and change it to:

  1.