Zaplecze.com (22)Od dziś dostępny jest do ściągnięcia nowy numer zaplecza.
Wśród autorów zdjęć znajdują się: Grzegorz Adamski, Bartek Wardziak, Igor Herzyk, Dorota Pawiłowska oraz Grzegorz Marta.

Począwszy od tego numeru zaplecze powinno wychodzić regularnie również w wersji angielskiej.

Starting from today you can download new edition of zaplecze.
It shows portfolios of such photographers as: Grzegorz Adamski, Bartek Wardziak, Igor Herzyk, Dorota Pawiłowska oraz Grzegorz Marta.

Starting from this edition you can download zaplecze also in english version.

zaplecze.com