CT - Creative Technology

Tag: Pixelpost (Page 2 of 3)

Podrasowanie dodatku Related images/Related images addon tweak

Po długiej przerwie pora coś dodać. W końcu po to powstał ten blog.
Jakiś czas temu ktoś na forum zapytał się mnie o możliwość wyświetlania, w dodatku Related images, wiersza z miniaturkami zamiast z tekstem.
W kolejnej wersji postaram się je zaimplementować jako opcja do wyboru pomiędzy linkami tekstowymi, a obrazkowymi.
Jego pomysł brzmi interesująco i oto rozwiązanie.


After long break its time to add new entry. Finally thats why Ive created this blog.
Some time ago someone at forum asked me about option of showing row of thumbs instead of text in Related images addon.
In next release Ill try to implement it as option to switch between text and thumb links.
His idea sounds interesting and here is solution.


Znajdź/Find:

  1. $rel_output .= ">" . $rel_row[1]."</a>  ";

i zmień to na/and change it to:

  1.         $rel_output .= ‘><img src="thumbnails/thumb_’.$rel_row[2].‘" alt="’ . $rel_row[1] . ‘" style="border:0"/></a>  ‘;

The Latest Photo for Pixelpost 2

Jest to nowa wersja współpracująca ze zdalnymi kanałami RSS zbliżającego się Pixelposta 1.7.
Poprzednio się nie rozpisywałem po polsku, więc teraz to naprawię. Patent ten służy publikacji na stronach ostatnich kilku fotek z fotobloga opartego o Pixelposta 1.7, o których informacje zaciągane są z jego kanału RSS. Później treść (obrazki) są ładowane do wybranej warstwy na stronie.
W razie pytań służę pomocą, a przykład jest tutaj (po angielsku):
http://blog.piotrgalas.com/projects/latestPhoto2/

This is new version which works with remote feeds from comming Pixelpost 1.7. If you have any questions then feel free to ask me (contact data are at about section here). Please take a look at an example and description here:
http://blog.piotrgalas.com/projects/latestPhoto2/

Pixelpost Addons

Dziś oficjalnie skończyłem małe prace nad stroną dodatków do Pixelposta. W miarę czasu będzie ona rozbudowywana, a same dodatki aktualizowane i dopisywane nowe.

Today officialy I finished small work on Pixelpost addons page. When I have free time then I’ll update this page, addons and I’ll try to write the new one.

ADDONS PAGE

Dzień nowych rzeczy/Day of new stuff

1. Od dziś lokalizacje punktów sprzedających bilety na mecze Legii Warszawa prezentowane w ramach serwisu LegiaLive.pl nabrała bardziej interaktywnej formy (klikajcie w linki pod adresami i bawcie się mapką pod adresami) – http://www.legialive.pl/news.php?NewsID=21717

2. Dziś jest dzień, w którym swój debiut ma kolejny numer zaplecza – wydanie 21 – http://www.zaplecze.com/downloads.html

3. Kolejna premiera dnia dzisiejszego, to nowy Pixelpost w wydaniu 1.6 Final. Troche się namęczyliśmy przy tworzeniu tej wersji i jesteśmy dumni, że po tych kilkunastu miesiącach bez aktualizacji w końcu wyszła nowa, dość postępowa edycja

1. From today there is option to check at LegiaLive.pl site where you can buy ticket for football match of Legia Warszawa in more interactive way (click on links located under each address or play with google map at the bottom of the news) – http://www.legialive.pl/news.php?NewsID=21717

2. Today is the day when you can download and look at the new zaplecze.com – edition 21 – http://www.zaplecze.com/downloads.html

3. Next todays premier is brand new Pixelpost – edition 1.6 Final. We were working hard to get this version and we are proud that after this couple of months without update there is new, making nice progress, edition.

HAVE FUN!!! 🙂

GeoS Date Navigator ADDON for Pixelpost

Ten dodatek do Pixelposta daje możliwość nawigowania po obrazkach przy wykorzystaniu dat.
Napisałem go, ponieważ cześć użytkowników upominała się o niego, więęęcccccc ją mają 🙂 To jest pierwsza wersja, więc mo??e to jeszcze ewoluować do czegoś większego.

This Pixelpost addon gives you possibility to navigate through images using dates of publication.
I wrote it because some of users were demanding it soooo they have it 🙂 This is first version so it can evaluate to something bigger.

Plik do ściągnięcia jest tutaj/You can download it here: GeoS Date Navigator ADDON

« Older posts Newer posts »